หอมเจียว ตราวังเดิม

ผลิตจากวัตถุดิบอย่างดี เพื่อให้ได้หอมเจียวที่หอม กรอบ อร่อย และ มีคุณภาพ

-

PACKING DETAILS

SIZE S: 48 BOTTLES X 3.5 OZ (100 G)
SIZE L: 36 BOTTLES X    8 OZ (227 G)