ปลาช่อนแช่แข็ง ตราวังเดิม

PACKING DETAILS : 1 CARTON X 22 LBS