ปลาช่อนตากแห้ง ตราวังเดิม

PACKING DETAILS : 1 CARTON X 22 LBS