ปลาดุกอุย แช่แข็ง ตราวังเดิม


PACKING DETAILS : 1 CARTON X 22 LBS