มันสำปะหลังขูดฝอย ตราวังเดิม


PACKING : 36 X 16OZ (454 G)