มะพร้าวขูดเส้น ตรา วังเดิม

PACKING: 35 X 8 OZ (100 G)