สะเดาสดแช่แข็ง ตราวังเดิม

PACKING: 45 X 8 OZ (227 G)