ใบตองแช่แข็ง ตราวังเดิม
PACKING:  20 X 16 OZ (454 G)