ทุเรียนหมอนทอง (เนื้อล้วน) แช่แข็ง ตราวังเดิม

PACKING: 24 X 16 OZ (454 G)