ใบเตย แช่แข็ง ตราวังเดิม

PACKING: 30 X 4 OZ (113 G)