ลูกเนียง แช่แข็ง ตราวังเดิม
PACKING: 25 X 16 OZ (454 G)