เนื้อทุเรียน (หมอนทอง) แช่แข็ง ตราวังเดิม
Size: 26.4 LBS.