ตะไคร้ต้นหั่น ตราวังเดิม

PACKING: 30 X 16 OZ (454 G)