ชะอมสด แช่แข็ง ตราวังเดิม

PACKING: 50 X 4 OZ (113 G)