ลูกเนียง (ปลอกเปลือก) แช่แข็ง

PACKING: 25 X 16 OZ (454 G)