กระชาดสดแช่แข็ง ตราวังเดิม

PACKING: 50 X 8 OZ (227 G)