มะขามเปรี้ยว ตราวังเดิม


PACKING: 22 LBS X 1 CARTON