กระชายสดแช่แข็ง ตราวังเดิม

PACKING: 48 X 4 OZ (113 G)