ไฉ่โป้วสับหวาน ตราวังเดิม
PACKING: 50 X 8 OZ (227 G)