เห็ดหูหนูแห้ง คัดพิเศษ ตราวังเดิม 


PACKING DETAILS: 40 BAGS X 2 OZ (57 G)