งาขาว คัดพิเศษ ตราวังเดิม

PACKING DETAILS: 50 BAGS x 8 OZ (227 G)