พริกไทยดำ คัดพิเศษ ตราวังเดิม


PACKING DETAILS: 50 BAGS X 3.5 OZ (100 G)